სასაჩუქრე ბარათის ყიდვა

გადახდის შემდეგ სასაჩუქრე ბარათი გაეგზავნება მიმღებს ელექტრონული ფოსტით.

ვეთანხმები რომ სასაჩუქრე ბარათი დაბრუნებას არ ექვემდებარება.